Espai d'aprenentatge - M. Helena Tolosa                                         

                                                                                                                                                        Fotografia_Jordi Massoni

Una serendipitat és un descobriment casual o imprevist fet per un investigador en el curs d'una recerca orientada a altres objectius i amb pressupòsits teòrics diferents. Les serendipitats es produeixen sense planificació i es donen de manera inesperada.

Puja a la barca i en el teu viatge,  desitjo que la formació en aquest espai t'aporti descobriments que no esperaves!                                                                                

  Cursos disponibles

  1.      Des de la mirada restaurativa, no volem CONTROLAR  els altres, ens hi volem RELACIONAR.  Quan la convivència és positiva, les situacions conflictives es viuen i es resolen de manera assertiva, pacífica, amable: restaurativa. Posem el llenguatge de les EMOCIONS i les NECESSITATS damunt de la taula.

  2.      En el context de la crisi per la Covid-19 que hem viscut, ens hem adonat clarament de la importància de la gestió emocional. Compartir emocions, pensaments, necessitat, inquietuds, posar paraules a allò que estem vivint genera molts efectes positius, com ara una bona gestió de l’estrès, millor afrontament dels errors o gestió més positiva dels conflictes, enfoca la mirada positiva vers els altres... D’aquest darrers temps n’hem après que a voltes ens cal aprendre a sostenir la INCERTESA, gestionar les PORS i, saber EXERCIR L’AUTOCURA i la CURA  dels altres. La necessitat d’acollir-nos, escoltar-nos, empatitzar i compartir.

  I és que hom s’adona que les emocions, el pensament i el cos formen una mateixa entitat indissoluble i que si cadascuna d’aquestes parts va  descoordinada de l’altre, el nostre creixement com a persones es veu malmès i la vida se’ns presenta més difícil. Els docents  sovint ens sentim desbordats per la gestió diària de l’aula però una bona educació emocional és imprescindible per facilitar l’aprenentatge.

  3.      En el darrer punt, la dimensió comunitària ens indica que totes les persones som interdependents. Els principis restauratius treballen per fomentar el sentit de comunitat i les relacions humanes.

  La formació ens dona eines per treballar les emocions i la comunicació en la gestió de les relacions humanes i la convivència.


  1.      Des de la mirada restaurativa, no volem CONTROLAR  els altres, ens hi volem RELACIONAR.  Quan la convivència és positiva, les situacions conflictives es viuen i es resolen de manera assertiva, pacífica, amable: restaurativa. Posem el llenguatge de les EMOCIONS i les NECESSITATS damunt de la taula.

  2.      En el context de la crisi per la Covid-19 que hem viscut, ens hem adonat clarament de la importància de la gestió emocional. Compartir emocions, pensaments, necessitat, inquietuds, posar paraules a allò que estem vivint genera molts efectes positius, com ara una bona gestió de l’estrès, millor afrontament dels errors o gestió més positiva dels conflictes, enfoca la mirada positiva vers els altres... D’aquest darrers temps n’hem après que a voltes ens cal aprendre a sostenir la INCERTESA, gestionar les PORS i, saber EXERCIR L’AUTOCURA i la CURA  dels altres. La necessitat d’acollir-nos, escoltar-nos, empatitzar i compartir.

  I és que hom s’adona que les emocions, el pensament i el cos formen una mateixa entitat indissoluble i que si cadascuna d’aquestes parts va  descoordinada de l’altre, el nostre creixement com a persones es veu malmès i la vida se’ns presenta més difícil. Els docents  sovint ens sentim desbordats per la gestió diària de l’aula però una bona educació emocional és imprescindible per facilitar l’aprenentatge.

  3.      En el darrer punt, la dimensió comunitària ens indica que totes les persones som interdependents. Els principis restauratius treballen per fomentar el sentit de comunitat i les relacions humanes.

  La formació ens dona eines per treballar les emocions i la comunicació en la gestió de les relacions humanes i la convivència.


  ESPAI FAMILIAR - La convivència familiar i la gestió positiva dels conflictes.

  Càpsules dirigides a famílies amb fills de 0 a 18 anys.

  A partir del llibre “ELS  NOSTRES CONFLICTES DE CADA DIA”serà el pal de paller juntament amb la Comunicació NoViolenta i les Pràctiques Restauratives  en la gestió de les relacions i els conflictes. 

  L’espai familiar servirà per:

  1. Oferir a les famílies un lloc de trobada i reflexió on poder compartir i contrastar els seus punts de vista, i exposar i trobar respostes als seus dubtes.

  2. Oferir un espai d’autocura.

  3. Aprofundir en les actituds normals evolutives segons les etapes.

  4. Tenir cura del  vincle afectiu.

  5. Treballar les habilitats  parentals que necessitem per gestionar el dia a dia: la comunicació (com palar i com escoltar) i,  la gestió emocional per a la millora la convivència i les relacions familiars.

  6. Adquirir eines per viure l’autoritat en positiu i gestionar els conflictes del dia a dia i la feina d’educar establint límits respectuosos que atenguin les NECESSITATS de TOTA  la comunitat familiar.

  7. Abordar els conflictes més comuns i els que els participants vulguin compartir: col·laboració, corresponsabilitat en les tasques diàries, germans, pantalles, rutines, els àpats, extraescolars, escola... des de la Comunicació NoViolenta i les Pràctiques Restauratives.

  EL CONFLICTE FORMA PART DE LA VIDA HUMANA El conflicte arriba quan aquest s’enquista. VIOLÈNCIA, VANDALISME, DISRUPTIVITAT, CONFLICTES INTERPERSONALS, ASSETJAMENT ... Aquesta formació vol donar a conèixer i facilitar eines per prevenir i detectar els eixos de discriminació que legitimen  violències, ocultes o manifestes, que poden conduir   a L’ASSETJAMENT O BULLYING. Treballarem amb  l'enfocament restauratiu global per a promoure una convivència positiva. Prendre consciència de quins són els elements que intervenen en les diferents formes de violència i assetjament  així com els elements que actuen en la prevenció (estratègies de regulació emocional, comunicatives i de gestió del pensament per resoldre conflictes i, la promoció de l’autoestima com una eina primordial a treballar). Aquest abordatge de la prevenció de la violència  ha d’integrar:  família, societat i escola i exposarem quin paper hi pot tenir cadascú.  


  No volem CONTROLAR  els altres, ens hi volem RELACIONAR.

  Quan la convivència és positiva, les situacions conflictives es viuen i es resolen de manera assertiva, pacífica, amable: restaurativa.

  EL CONFLICTE FORMA PART DE LA VIDA HUMANA, és consubstancial a la vida mateixa. La prevenció i la gestió positiva del conflicte son eines bàsiques per a les competències personals imprescindibles per gestionar les relacions personals, laborals i la vida mateixa.

  Cal prendre consciència de quins són els elements que intervenen en les diferents formes de conflictes, els eixos de violència, l’assetjament escolar,  així com els elements que actuen en la prevenció: les estratègies de regulació emocional, comunicatives, de gestió del conflicte i, la promoció de l’autoestima.

  Aquest abordatge de la prevenció de la violència i la gestió positiva del conflicte ha d’integrar:  família, societat i escola.

  Aquesta formació es nodreix d’enfocaments restauratius en la gestió de les relacions i la gestió dels conflictes.

  Els principis restauratius treballen per fomentar el sentit de comunitat i les relacions humanes així com gestionar el conflicte i les tensions reparant el dany i forjant relacions. Inclouen una aproximació global d’ elements proactius (revisió d'elements estructurals, adquisició de competències relacionals, habilitats de comunicació i noves metodologies de gestió de les relacions) i, també, elements responsius (estratègies de resolució de conflictes que superin el model punitiu) com la mediació, les reunions restauratives o els cercles de resolució de problemes.

  La formació ens dono eines i elements per tenir un Projecte de Convivència  que abraça les relacions humanes i la gestió del conflicte.